E18 Turun kehätien parannushanke

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä.

Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Parannustöiden myötä kehätien nopeusrajoitus nousee nelikaistaisella tieosuudella 100 km/h:ssa.

Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Pukkilan ja Kirismäen väliselle tieosuudelle ja valtatie 10:n osuudelle kehätie–Tammitie, ja työt valmistuvat vuonna 2021. Kesällä 2020 käynnistyvässä toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie, ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Hankkeen toteuttaa Väylävirasto yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.

E18 Turun kehätien keskeiset 1. vaiheen työkohteet

Katso kartta suurempana kuvana (jpg).

Keskeisiä työkohteita

Ensimmäinen rakennusvaihe:

 • Tasoliittymien poistaminen välillä Kausela–Kirismäki
 • Pukkila–Kirismäki -osuuden nelikaistaistaminen
 • Kirismäen eritasoliittymän parantaminen
 • Pukkilan eritasoliittymän rakentaminen
 • Siippaan risteyssillan rakentamine
 • Kehätien rinnakkaisväylien toteuttaminen
 • Valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie – Tammitie

Toinen rakennusvaihe:

 • Kausela-Pukkila –osuuden nelikaistaistaminen
 • Kauselan eritasoliittymän parantaminen
 • Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen
 • Valtatie 10:n parannustyöt välillä kehätie – Kaarinantie