Jätehuolto Liedossa

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Liedon kunnan jätehuoltoviranomaisena. Se vastaa mm. kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon toteuttamisesta ja päättää jätehuoltomääräyksistä. Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta puolestaan kuuluu Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Liedon kunnan kaavoitus ja rakennuslautakunnalle. Kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) taas tuottaa kunnassamme tarjottavia jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä.

Kierrätys

Kierrättämällä säästyy luonnonvaroja, sillä monet jätteet sisältävät materiaalia, jota voidaan kierrättää tai hyödyntää energiana.

Kierrätetty materiaali (esim. lasi, metalli, paperi) käytetään uusioraaka-aineena tuotannossa korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Lounais-Suomen jätehuolto ylläpitää kattavaa "Jätteiden ABC"-palvelua, josta selviää jätteiden oikeaoppinen kierrättäminen.

Energiaa jätteestä saadaan esimerkiksi jätteenpolttolaitokselta, joka polttaa yhdyskuntajätettä ja tuottaa kaukolämpöä. Näin säästyy fossiilisia polttoaineita.

Aina olisi syytä myös muistaa tärkein eli jätteen synnyn ehkäisy. Uusia hankintoja harkitessa on syytä miettiä voisiko ostaa käytettyä, voisiko tavaran lainata tai ostaa jonkun kanssa yhdessä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Jätehuolto Liedossa

Kierrätyskeskus Kisällikellari

Jäteneuvonta

Jätteiden ABC