Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa

Jätelain tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä, vähentää jätteen määrää sekä estää roskaantumista. Jätehuoltomääräykset sisältävät paikalliset toimenpiteet, joilla jätelain tavoitteisiin päästään. Jätehuoltomääräykset on laadittu jätehuoltolautakunnassa, johon kuuluu Lounais-Suomen jätehuollon osakaskuntien valitsemat luottamushenkilöt.

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.6.2017.  Määräyksillä säädellään jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltomääräyksien mukaan  kaikissa asuinkiinteistöissä on kerättävä polttokelpoista jätettä sekä liityttävä jätteenkuljetuksen piiriin. Erilliskerättävät jätelajit riippuvat taloyhtiön asuntojen lukumäärästä.

Jätelaji

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä

Metalli

4 tai enemmän

Biojäte

10 tai enemmän

Lasipakkaukset

10 tai enemmän

Muovipakkaukset

20 tai enemmän

Kartonki

20 tai enemmän

Keräyspaperi

kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Jätteiden tyhjennysväleistä on säädetty jätehuoltomääräyksissä. Uudet määräykset mahdollistavat omakotitalojen jäteastian tyhjennysvälin pidentämisen jopa 12 viikkoon aiemman 8 viikon sijaan.

https://www.lsjh.fi/wp-content/uploads/jatehuoltomaaraykset-lounais-suomessa-1.6.2017-alkaen.pdf