Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa

Jätelain tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä, vähentää jätteen määrää sekä estää roskaantumista. Jätehuoltomääräykset sisältävät paikalliset toimenpiteet, joilla jätelain tavoitteisiin päästään. Jätehuoltomääräykset on laadittu jätehuoltolautakunnassa, johon kuuluu Lounais-Suomen jätehuollon osakaskuntien valitsemat luottamushenkilöt.

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.6.2017.  Määräyksillä säädellään jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltomääräyksien mukaan  kaikissa asuinkiinteistöissä on kerättävä polttokelpoista jätettä sekä liityttävä jätteenkuljetuksen piiriin. Erilliskerättävät jätelajit riippuvat taloyhtiön asuntojen lukumäärästä.

Jätelaji

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä

Metalli

4 tai enemmän

Biojäte

10 tai enemmän

Lasipakkaukset

10 tai enemmän

Muovipakkaukset

20 tai enemmän

Kartonki

20 tai enemmän

Keräyspaperi

kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Jätteiden tyhjennysväleistä on säädetty jätehuoltomääräyksissä. Uudet määräykset mahdollistavat omakotitalojen jäteastian tyhjennysvälin pidentämisen jopa 12 viikkoon aiemman 8 viikon sijaan.

https://www.lsjh.fi/wp-content/uploads/jatehuoltomaaraykset-lounais-suomessa-1.6.2017-alkaen.pdf

Jätehuollon perusmaksu

Jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi Liedon kunnan alueella maksetaan jätehuollon perusmaksua.

Perusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa kiertäviin keräyksiin sekä 17 kiinteään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin ilman erillistä maksua. Perusmaksutuloilla järjestetään jäteneuvontaa kouluilla, taloyhtiöissä ja tapahtumissa sekä tuotetaan jäteoppaita ja Huomiselle-asukaslehti, joka jaetaan kaikkiin koteihin. Perusmaksulla rahoitetaan myös LSJH:n kierrätyspisteitä sekä lajitteluasemien ja jätekeskusten ylläpitoa ja asiakaspalvelua. Näiden lisäksi perusmaksulla rahoitetaan kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen toimintaa.

Lisää perusmaksusta: www.lsjh.fi/fi/hinnat/perusmaksu/