Jätteen keräily ja kuljetus

Kaikilla asumiseen käytettävillä kiinteistöillä, vapaa-ajankiinteistöt mukaan lukien, on oltava jätekuljetussopimus polttokelpoisen jätteen kuljettamisesta jätehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa.

Polttokelpoisen jätteen keräyssäiliö on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Jos biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan, voi tyhjennysväli olla jopa kaksitoista viikkoa. Tyhjennysvälistä voi sopia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön haltija hankkii tarvittavat jäteastiat ja huolehtii niiden merkitsemisestä. Lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian tai keräyspaikan (kiinteistön etäisyys yhteisastiasta enintään 1 km) käytöstä. Jätteiden yhteiskeräyksestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Lajittelu ja jäteastiat

Kierrätyskelpoiset ja vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erilleen polttokelpoisesta jätteestä ja toimitettava niille tarkoitettuun keräykseen. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoiset lasipakkaukset, metallit, paperit, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset yleiseen kierrätyspisteeseen. Kun taloyhtiössä asuntoja on 4 tai enemmän, on kiinteistöllä oltava erillinen keräyssäiliö metallille. Jos asuntoja on kymmenen tai enemmän, tulee kiinteistöltä löytyä astiat myös biojätteelle ja lasipakkauksille. Suurilla, vähintään 20 asunnon kiinteistöillä tulee olla astiat lisäksi kartonkipakkauksille ja muovipakkauksille.

Kannellisen/suljettavan jäteastian on malliltaan sovelluttava jätteenkuljettajan keräysjärjestelmään. Jäteastia merkitään kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä tarralla, josta käy ilmi astiaan kerättävä jätelaji.

Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut, sekä laadultaan tai määrältään poikkeukselliset jäte-erät, esim. remontoinnin jätteet, tulee toimittaa suoraan Topinojan jätekeskukseen tai muuhun niille tarkoitettuun vastaanottopaikkaan.

Hyväkuntoiset huonekalut voi tuoda maksutta Kierrätyskeskus Kisälliin.