Asuinkiinteistöjen lietteet

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajan asuntojen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on sakokaivot tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa.

Tyhjennystä varten kannattaa ottaa yhteyttä alan yrityksiin, jotka hoitavat lietteen vastaanoton. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu