Asuinkiinteistöjen lietteet

Asuinkiinteistöjen umpi- ja saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Tyhjennystä varten kannattaa ottaa yhteyttä alan yrityksiin, jotka hoitavat lietteen vastaanoton. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.