Lumen vastaanotto

Lumen vastaanotosta sovitaan kunnossapitoinsinöörin kanssa.