Maa-aineksen vastaanotto

Liedon kunnalla ei ole omaa maa-ainesten vastaanottopaikkaa. Kotitalouksissa syntynyt maa-aines voidaan toimittaa tietyille jäteasemille. Maa-ainesten vastaanotosta huolehtii ja tiedottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.