Nuohous

Lain mukaan kiinteistön omistajalla ja/tai haltijalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta.

Varsinais-Suomessa on käytössä piirinuohoojajärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että piirinuohoojat ovat tehneet pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen nuohoustoiminnasta.

Nuohoustyötä itsenäisesti tekevällä henkilöllä tulee pelastuslain mukaan olla nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoojien yhteystiedot

Varsinais-Suomen aluepalastuslaitoksen www-sivuilta http://www.vspelastus.fi/piirinuohoojat

Nuohous

Nuohous on savuhormien ja tulisijojen puhdistamista palamisjätteestä. Savuhormit ja tulisijat on nuohottava säännöllisesti, jottei palamisjäte syttyisi. Säännöllinen nuohoaminen edistää myös energian taloudellista käyttöä.