Puistot ja yleiset alueet

Liedon kunnan yleiset alueet ja viheralueet

Liedon kunnan puistotoimi vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta. Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, matonpesupaikkojen,venepaikkojen, peltojen,pieneläinhautausmaan, viljelypaikkojen sekä julkisten rakennusten viheralueiden hoito ja kunnossapito. Hoidosta ja kunnossapidosta huolehditaan määriteltyjen hoitotasovaatimusten mukaisesti.

Viheralueiden tehtävänä on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito sekä parantaminen.

Varsinais-Suomen puutarhamatkailukohteita