Metsät

Metsät


Liedon kunnan omistuksessa olevia metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2020 asti.

Liedon kunta omistaa metsää kaikkiaan noin 650 ha. Kunnalla on talousmetsää noin 250 ha sekä virkistys- ja puistometsiä noin 400 ha. Talousmetsät sijaitsevat pääosin kaava-alueen ulkopuolella. Suurin osa kunnan metsistä on virkistys- ja puistometsiä, jotka sijaitsevat pääosin asemakaava-alueella asutuksen läheisyydessä. Asemakaava-alueella ja yleiskaavan virkistysalueella tapahtuva puunkaato on maisematyöluvan alainen toimenpide. Virkistys- ja puistometsät ovat lähimetsiä, joiden hoidossa painotetaan enemmän virkistys- ja maisema-arvoja sekä yleistä turvallisuutta ja viihtyisyyttä kuin taloudellisia arvoja.

Metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2020 asti. Vuosittain laaditaan metsänhoitosuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisemmin suunnitellut metsänhoitohankkeet. Hankkeiden toteutus voi olosuhteista tai muista pakottavista syistä siirtyä seuraavalle vuodelle.

Asutuksen läheisyydessä tehtävissä hoitotoimissa otetaan huomioon erityisesti virkistys- ja maisema-arvot.

Lisätietoja:

Tarja Toropainen, puutarhuri
puh. 050 4211271
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)lieto.fi

Pellot

Liedon kunnan omistuksessa olevia peltoalueita vuokrataan viljelykäyttöön.

Lisätietoja:

Sanna Ylieskola, toimistosihteeri
puh. 050 5703 067
sähköposti: etunimi.sukunimi (a)lieto.fi