Puunkaatolupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128§).

Tontin sijaitessa asemakaava-alueella, on aina anottava puunkaatolupa.

Lupaa anotaan kirjallisena puutarhurilta puunkaatolausunnolla  1-10kpl puulle . Mikäli puita on enemmän, tarvitaan erillinen maisematyölupa, jonka myöntää rakennusvalvonta.

Mikäli puu sijaitsee rajalinjalla, on lausuntoon liitettävä naapurin kirjallinen suostumus puun/puiden kaatoon. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden on aina liitettävä hakemukseensa ote pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamisesta on päätetty. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolausunnon voi hakea joko yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön isännöitsijä.

Puunkaatolausunto on voimassa myöntämispäivämäärästä yhden vuoden.

Puiden kuntokartoitukset eivät sisälly puunkaatolausuntojen piiriin, vaan jokaisen tontinomistajan on huolehdittava kuntokartoituksistaan itse.

Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita, jos:
• Puut ovat yhden metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan alle 10 cm
• Puut ovat alle 5 m päässä talon ulkoseinästä
• Tontilla on lainvoimainen rakennuslupa, jolloin kulkuväylien ja rakennusten alle jäävät, sekä rakennusten ulkoseinästä alle 5 m päässä olevat puut saa kaataa.

Voit hakea puunkaatolausuntoa täyttämällä alta löytyvä lomake sähköisesti, tai hakemalla paperiversio Liedon kunnantalon palvelupisteestä ja palauttamalla se kunnan puutarhurille.

Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla

Lisätietoja: puutarhuri Tarja Toropainen puh. 050 4211 271, etunimi.sukunimi (a) lieto.fi

pdf Puunkaatolausunto_puunkaatolupa