Puistot ja yleiset alueet - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Keskuspuiston leikkipaikka avattiin uudistettuna
Tiedotteet | Julkaistu: 14.8.2018

Kunnantalon takana sijaitsevassa puistossa on pienille ja isommille lapsille omat alueet ikäryhmille soveltuvine leikkivälineineen. Myös esteettömät leikkijät on otettu huomioon. Senioriliikuntaradan ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Leikkipuistot > Keskuspuiston leikkipaikka avattiin uudistettuna
LietoInfo > Ajankohtaista > Keskuspuiston leikkipaikka avattiin uudistettuna
Liedon keskustan puistokyselyn tulokset
Tiedotteet | Julkaistu: 5.6.2017

Kyselyn tulokset ovat arvokasta lähtötietoa keskustan puistojen suunnittelun tueksi....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Liedon keskustan puistokyselyn tulokset
Asuminen ja ympäristö > Kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat > Liedon keskustan puistokyselyn tulokset
LietoInfo > Ajankohtaista > Liedon keskustan puistokyselyn tulokset
Pieneläinhautausmaa
Sisältösivut | Julkaistu: 11.6.2015

Väljän pieneläinhautausmaa on tarkoitettu vai lietolaisten käyttöön. Alueen hoidosta vastaa Liedon kunta. Kunta vastaa nurmialueiden leikkauksesta, sekä roska-astioiden tyhjentämisestä. Yksittäi......

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Pieneläinhautausmaa
Metsänhoito- ja hakkuutyöt 2016
Sisältösivut | Julkaistu: 9.1.2015

Metsänhoitoyhdistyö Lounametsä ry suorittaa vuoden 2016 aikana metsänhoito- ja hakkuutöitä sekä haja-asutusalueilla että taajamassa. Hakkuita tehdään vuoden aikana Ilmaristen, Loukinaisten ja Littois......

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Metsät ja pellot > Metsänhoito- ja hakkuutyöt 2016
Myrskypuiden korjaaminen kunnan alueelta
Tiedotteet | Julkaistu: 28.1.2014

Tekninen lautakunta on 21.1.2014 hyväksynyt periaatteet puiden korjaamisesta kunnan alueelta Liedon kunta korjaa metsätuhoja yhteistyössä eri metsäalan ammattilaisten kanssa. Metsänhoitosuunnite......

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Metsät ja pellot > Myrskypuiden korjaaminen kunnan alueelta
Leikkipuistot
Julkaistu: 9.12.2013

Viheryksikkö huolehtii leikkipuistojen kunnossapidosta ja leikkivälineiden turvallisuudesta. Uusia leikkipuistoja rakennetaan vuosittain talousarvion määrärahajojen puitteissa. Le...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Leikkipuistot
Meriliedon virkistysalue
Julkaistu: 9.12.2013

Merilieto on Liedon kunnan omistama virkitysalue, joka sijaitsee Kemiönsaaren Sandössa. Alueen koko on n. 18 ha ja siellä on mm. asuntovaunualue. Liedon keskustasta matkaa on n. 6...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Meriliedon virkistysalue
Metsät ja pellot
Julkaistu: 9.12.2013

Metsät Liedon kunnan omistuksessa olevia metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2020 asti. Liedon kunta omistaa me...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Metsät ja pellot
Puistot ja yleiset alueet
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon kunnan yleiset alueet ja viheralueet Liedon kunnan puistotoimi vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta. Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, maton...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet
Puunkaatoluvat
Julkaistu: 9.12.2013

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128§). Tontin sijaitessa asemakaava-alueella, on aina anottava puunkaatolupa. Lupaa anotaa...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Puunkaatoluvat
1
2
Seuraava Viimeinen