Jätevesijärjestelmän selvittäminen kiinteistöillä

Julkaistu 10.5.2019 klo 13.20

Pohjavesialueilla tai enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen omistajien tulee toimittaa selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmistä 14.6.2019 mennessä.

Liedon ympäristönsuojelu on postittanut kirjeen kiinteistöille, joilla oleva rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä. Kirjeen saajan tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys jätevesien nykyisestä käsittelyjärjestelmästä  14.6.2019 mennessä. Selvitys on lakisääteinen ja sellainen tulee olla kaikilla kiinteistöillä, joilla syntyy jätevesiä.

Lataa tästä Jätevesijärjestelmän selvityslomake

Kiinteistöllä voi olla selvityspyynnön mukaisia rakennuksia  yksi tai useampia ja niillä voi olla yhteinen tai erilliset käsittelyjärjestelmät. Lomakkeita täytetään tarvittaessa useampia, jotta niistä käy selville, syntyykö rakennuksista jätevesiä ja mikä on niiden nykyinen käsittelymenetelmä.

Lisätietoja selvityslomakkeen täyttämisestä
projekti-insinööri Timo Grönroos
p. 040 182 8568
timo.gronroos@lieto.fi

Infopäivä kiinteistöomistajille

Liedon kunnantalon aulassa pidetään infopäivä keskiviikkona 22.5.2019 klo 14 – 18.

Tilaisuuteen voi tulla keskustelemaan jätevesien käsittelyyn ja selvityksen laatimiseen liittyvistä asioista. Tilaisuus on avoin kaikille kiinteistöomistajille. Paikalla on myös Valonian edustaja, jonka kanssa halutessaan voi sopia maksuttomasta neuvontakäynnistä.

Pohjavesi- ja ranta-alueet kartalla

Liedon kunnan karttapalvelun kohdasta ”ympäristö” saa kartalle näkyville pohjavesi- ja ranta-alueet rastittamalla valikosta ”pohjavesialueet” tai ”vesistö 100 m vyöhyke. Osoitteen syöttämällä tai karttaa zoomaamalla näkee, osuuko jokin oman kiinteistön rakennuksista näille alueille.