Liedon Veden yleiset toimitusehdot ja hinnasto muuttuvat

Julkaistu 1.3.2019 klo 8.00

Liedon Veden yleiset toimitusehdot sekä liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto on päivitetty. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2019 alkaen. Päivitetyt yleiset toimitusehdot sekä liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto on toimitettu tiedoksi Liedon Veden asiakkaille. Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä päivityksiin liittyen.

Päivitetyt yleiset toimitusehdot sekä liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto löytyvät sähköisenä Liedon kunnan internetsivuilta, http://www.lieto.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Vesihuolto/Vesihuoltoon_liittyminen.