Mitä viemäriin?

Vessanpönttöön ei tulisi huuhtoa mitään muuta ruuansulatuksemme ulkopuolista kuin wc-paperi.

Esimerkiksi vaipat, terveyssiteet, käsipyyhkeet ja talouspaperit ovat koostumukseltaan sellaisia, että ne eivät hajoa yhtä helposti kuin wc-paperi ja niiden huuhtominen viemäriin lisää tukosten riskiä.

Viemäriin kuulumattomien ainesten poistaminen jätevesipumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla aiheuttaa lisätöitä ja ylimääräisiä kustannuksia, jotka kertyvät kaikkien meidän maksettavaksemme aiheuttaen jätevesimaksujen korotuspaineita.

Rasva ei kuulu viemäriin

Viemäreihin kertynyt rasva aiheuttaa hajuongelmia ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. Rasvatukos voi pakottaa jäteveden purkautumaan viemäristä paineella kiinteistön sisätiloihin ja aiheuttaa siten vesivahingon. Vahinkojen maksumieheksi joutuu aina tukoksen aiheuttaja. Viemärin toimivuuteen voit vaikuttaa itse keräämällä ruuantähteet ja paistorasvan bio- ja sekajätteisiin.