Poikkeustilanteen vesihuolto

Putkirikko, talousveden hygienisen laadun muutokset sekä häiriöt vedenjakeluverkoston toiminnassa voivat aiheuttaa tilanteen, jossa talousveden jakelu joudutaan hoitamaan tilapäisratkaisuin.

Tilapäinen vedenjakelu hoidetaan mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti siirrettävien säiliöiden avulla.

Poikkeustilanteista tiedotetaan tekstiviestein, kunnan internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa.