Veden laatu

Liedon Vesi hankkii kaiken talousvetensä, joka on tekopohjavettä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Tekopohjaveden raakavesi otetaan Kokemäenjoesta. Vesi esikäsitellään Huittisissa ja imeytetään tekopohjavedeksi Virttaankankaan harjualueella.

Turun Seudun Vesi Oy vastaa kattavista tutkimuksista ja ympäristön tilan seurannasta. Tekopohjaveden kovuus on 2,5 dH (0,38 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Veden pH vaihtelee välillä 8,3 - 8,6.

Testausseloste Turun Seudun Veden Laakkarin kalliosäiliöstä, josta vesi johdetaan Liedon vesijohtoverkostoon.

Liedossa vedenlaatua tutkitaan eri puolilta Lietoa otettavien vesinäytteiden avulla. Näytteiden otosta huolehtii Ympäristöterveydenhuolto valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Testausseloste Liedon talousvesiverkostosta otetusta vesinäytteestä.

Laaja testausseloste Liedon talousvesiverkostosta, joka otetaan kaksi kertaa vuodessa.