Veden ottaminen paloposteista

Veden ottaminen paloposteista ilman Liedon Veden kirjallista lupaa muuhun kuin palovesikäyttöön on ehdottomasti kielletty.

Luvattomasta käytöstä tehdään rikosilmoitus.

Toimenpiteisiin on ryhdytty lukuisten väärinkäytösten takia.

Liedon Vesi