Vesihuolto - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Liedon Veden yleiset toimitusehdot ja hinnasto muuttuvat
Tiedotteet | Julkaistu: 1.3.2019

Liedon Veden yleiset toimitusehdot sekä liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto on päivitetty. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2019 alkaen. Päivitetyt yleiset toimitusehdot sekä liittymis-, käyttö-......

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Liedon Veden yleiset toimitusehdot ja hinnasto muuttuvat
Vesiosuuskuntien toimintaoheistus
Sisältösivut | Julkaistu: 10.3.2014

Liedossa on melko laaja haja-asutusalue, joka on kunnallisesti järjestetyn vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden ulkopuolella. Tästä aiheutuu paljon tarvetta joko kiinteistökohtaisiin tai vesio......

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Haja-asutusalueiden jätevesihuolto > Vesiosuuskuntien toimintaoheistus
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto
Julkaistu: 9.12.2013

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Haja-asutusalueiden jätevesihuolto
Kulutusmaksut
Julkaistu: 9.12.2013

Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan vesihuoltolaitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemä...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Kulutusmaksut
KulutusWeb
Julkaistu: 9.12.2013

KulutusWebissä kuluttajat pääsevät syöttämään vesimittarilukemansa Liedon Veden laskutusjärjestelmään sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa. Palvelun kautta voi myös lähettää palautetta Liedo...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > KulutusWeb
Mita viemäriin?
Julkaistu: 9.12.2013

Vessanpönttöön ei tulisi huuhtoa mitään muuta ruuansulatuksemme ulkopuolista kuin wc-paperi. Esimerkiksi vaipat, terveyssiteet, käsipyyhkeet ja talouspaperit ovat koostumukseltaan sellaisia, ett...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Mita viemäriin?
Poikkeustilanteen vesihuolto
Julkaistu: 9.12.2013

Putkirikko, talousveden hygienisen laadun muutokset sekä häiriöt vedenjakeluverkoston toiminnassa voivat aiheuttaa tilanteen, jossa talousveden jakelu joudutaan hoitamaan tilapäisratkaisuin. Til...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Poikkeustilanteen vesihuolto
Veden laatu
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon Vesi hankkii kaiken talousvetensä, joka on tekopohjavettä, Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Tekopohjaveden raakavesi otetaan Kokemäenjoesta. Vesi esikäsitellään Huittisissa ja imeytetään tekopohjaved...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Veden laatu
Vesihuolto
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon Vesi toimittaa laadukasta talousvettä häiriöttä kuluttajille ja johtaa jätevedet puhdistamolle. Liedon Vesi hoitaa vesihuoltoverkoston suunnittelun ja huollon jätevesipumppaa...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto
Vesihuoltoon liittyminen
Julkaistu: 9.12.2013

Vesihuoltoon kuuluu vesijohdon ja jätevesiviemärin lisäksi myös hulevesiviemäri. Kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon liityttäessä asiakkaan on tehtävä liittymissopimus Liedon Veden kans...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Vesihuoltoon liittyminen
1
2
Seuraava Viimeinen