Esteettömyys

Esteettömyys on laaja kokonaisuus,joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Esteettömyys liittyy niin palveluihin, välineisiin, tiedon ymmärrettävyyteen kuin mahdollisuuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys liittyy niin näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja ymmärtämiseen. Esteettömyys koskee meitä kaikkia.

Esteettömästi rakennettu ympäristö

luo edellytykset toimia elämäntilanteen muuttuessa, vanhetessa tai liikuttaessa erilaisia apuvälineitä käyttäen.

Turussa työskentelee Turun seudun esteettömyysasiamies, jonka toimialueeseen kuuluvat Turun lisäksi Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. Esteettömyysasiamiehenä toimii Jaana Solasvuo. Kunnat ovat tehneet sopimuksen seudullisen esteettömyysasiamiehen palveluista, joka takaa kaikille sopimuskunnille samat palvelut.

Esteettömyysasiamiehen tehtäviin kuuluu

  • etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta
  • kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa
  • käynnistää ja ylläpitää yhteydenpitoa sekä kunnallisten että yksityisten suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien sekä muiden osapuolten kesken
  • edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
  • luoda ja ylläpitää esteettömyyteen liittyviä ja sitä edistäviä verkostoja paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti
  • luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi luonnollisena osana kaupungin hallintoa