Asemakaavat

Tällä sivulla kerrotaan vireillä olevista asemakaavoista Liedossa. Sivun oikeassa reunassa linkit valmistelussa oleviin kaavoihin.

Ajankohtaiset kaavahankkeet kartalla: kartta.lieto.fi

Vireillä olevat asemakaavat kunnanosittain ja asemakaavan vaihe:

1. Kirkonseutu

1.11 Koulukeskuksen asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

25.09. - 08.10.2012

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

1.29 Uusi Kievarintie, asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

19.02. - 16.03.2015
04.06. - 03.08.2015

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

1.41 Rekikujan asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

28.3. - 17.4.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

1.44 Ravunpihan asemakaavan muutos

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.10. - 16.10.2019

Kaavan hyväksyminen:

1.48  Musamajan asemakaavan muutos

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 20.11. - 3.12.2019

Kaavan hyväksyminen:

2. Asemanseutu

2.14 Liedon Portin muutos ja laajennus, asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 04.09. - 17.09.2018
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 09.10. - 07.11.2018

Kaavan hyväksyminen:

3.Ilmarinen

3.04 Halmelan laajennus 2 asemakaava

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

10.03. - 30.03.2011
23.5. - 24.6.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

12.9. - 11.10.2019

Kaavan hyväksyminen:

3.06 Tastonmetsä 2 asemakaava
ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

04.02. - 24.02.2014

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

4. Loukinainen

4.04 Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

07.05.2018 - 04.06.2018
07.12.2018 - 02.01.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 10.12.2019-20.01.2020

Kaavan hyväksyminen:

4.20 Myllymäen asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.10. - 20.11.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

4.22 Perkiöntien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 27.6. - 29.7.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 5.9. - 4.10.2019

Kaavan hyväksyminen:

KV 11.11.2019

4.23 Kasvihuonealueen asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 23.10. - 5.11.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 20.11. - 3.12.2019

Kaavan hyväksyminen:

5. Littoinen

5.36 Avantin eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 07.03. - 27.03.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 12.9. - 11.10.2019
Kaavan hyväksyminen:

5.40 Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

7.12.2018 - 2.1.2019
07.03. - 27.03.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

5.41 Luolakalliontien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 27.6. - 29.7.2019
5.9. - 4.10.2019
Kaavan hyväksyminen: KAAVRAK 16.10.2019

7. Tarvasjoki

7.01 Koulukeskuksen - jäähallin alueen asemakaava

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

19.03. - 17.04.2014

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

7.03 Tyllin alueen muutos ja laajennus

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

27.05. - 27.06.2014

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

7.06 Tarvasjoen kunnantalon asemakaavamuutos ja laajennus

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika:

20.11.-19.12.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:

Kaavan hyväksyminen:

Voimassa olevia asemakaavoja voit käydä katsomassa ja tulostamassa asemakaavayhdistelmästä.

Kaavaotteita & -merkintöjä ja -määräyksiä voit myös tiedustella toimialan henkilökunnalta ks. yhteystiedot.