2.13 Hiippakujan asemakaavan muutos

Asemanseutu

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 21206-21208 ja katu- ja
virkistysaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 21206-21208 sekä
katu- ja virkistysaluetta.

Kaavan tarkoitus on suurentaa Hiippakujan omakotitontteja, jotta tontit olisivat
houkuttelevampia. Samalla Eläintarhantien viereisen uuden kevyenliikenteen
väylän alue muutetaan katualueeksi.

Mahdolliset muistutukset asemakaavojen muutosehdotuksista pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai
Liedon kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902

.