3.04 Halmelan laajennus 2 asemakaava

Ilmarinen

HALMELAN LAAJENNUS 2 ASEMAKAAVA
luonnos


Halmelan laajennus 2 alueelle on asemakaavaluonnoksessa osoitettu kunnan maalle 28 omakotitonttia, kaksi asuinpientalojen tonttia (AP) sekä yksi tontti asuinpientaloja tai lähipalveluja varten (AP-PL). Alueen kokoojatie, Merenalhontie, on suunniteltu myöhemmin jatkaa Maaria-Ilmaristen osayleiskaavaluonnoksen mukaisesti Vanhalle Tampereentielle saakka. Osa lähivirkistysalueesta alueen itäosassa on valtion luonnonsuojelualuetta.

Halmelan laajennus 2 asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä virka-aikana 23.5. – 24.6.2019
Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 24.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella:
kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395
ja kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää (lomalla 31.5.-23.6.2019) p. 050 511 6902.