4.22 Perkiöntien asemakaava ja asemakaavan muutos

Loukinainen

PERKIÖNTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
kaavaehdotus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Perkiöntien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 5.9. - 4.10.2019 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 45024, 45025 (osa) ja 45050 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 45024 (osa), 45025 (osa) ja 45055 (osa) sekä virkistysaluetta. Asemakaavalla muodostuu korttelit 45024 (osa) ja 45055 (osa) sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta.

Perkiöntien asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella täydennetään Loukinaisten Nenämäen asuntoaluetta. Asemakaavaehdotuksessa on kunnan alueelle osoitettu uuden kadun varteen viisi erillispientalojen tonttia (AO), yksi rivitalotontti (AR), vähän lähivirkistysaluetta (VL) ja oleva puistomuuntamo erityisalueeksi (ET). Korttelin 45050 omakotitonttia laajennetaan hieman. Korttelien 45024 ja 45025 välistä poistetaan tarpeeton kevyen liikenteen väylän varaus.


Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902 (6.9.alkaen).