5.29 Asfalttiaseman asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

ASFALTTIASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

vireilletulo ja asemakaavaluonnos

Asfalttiaseman yrittäjä on esittänyt tontin laajentamista varastoalueeksi.

Alueelle on tehty kaavaluonnos, jossa asfalttiaseman tonttia on laajennettu pohjoiseen  ja itään nykyiselle katualueelle.

Luolakalliontie on linjattu osittain viereisen korttelin kautta.

Asfalttiaseman asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana
14.-21.11.2017 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset
palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 21.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus@lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.