5.29 Asfalttiaseman asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

ASFALTTIASEMAN
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon kunnan Asfalttiaseman asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 8.12.2017-8.1.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut/kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 54138, 54171- 54173 ja 54174(osa) sekä katu-, virkistys-, erityis- ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 54138(osa), 54171 - 54173 ja 54174(osa) sekä katu-, virkistys-, erityis-  ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavalla  muodostuu osa korttelia 54138.

Asfalttiaseman tonttia on laajennettu pohjoiseen  ja itään nykyiselle katualueelle. Luolakalliontie on linjattu osittain viereisen korttelin kautta.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutos-ehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 8.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.