5.38 Alisippaantien asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

ALISIPPAANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Alisippaantien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 28.5.-26.6.2019 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Alisippaantien eteläosa on muutettu liikennealueista katualueeksi. Katualue otetaan kunnan kadunpitoon Kehätien tiesuunnitelman mukaisesti. Katualueen rajat tarkistetaan kiinteistörajojen mukaisiksi, jolloin myös katuun rajoittuviin korttelialueisiin ja virkistysalueisiin tulee pieniä tarkistuksia. Pieni osa katualueesta on uutta asemakaavaa.

Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleita 52064, 52072, 52073, 52076 ja kortteleita 52074 ja 52087 sekä katu-, liikenne-, ja virkistysaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleita 52064, 52072, 52073, 52076 ja korttelit 52074 ja 52087 sekä katu-, erityis- ja virkistysaluetta.
Asemakaavalla muodostuu katualuetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 26.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.