Tuohitien asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon kunnan Tuohitien asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 12.12.2017-2.1.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut/kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 203, 206, 207, 212 ja 213 sekä katu- ja virkistysaluetta.Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 70203, 70206, 70207, 70212, 70213 ja 70224 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaavan päätarkoitus on puuttuvan kevyen liikenteen väylän tekemistä varten leventää katualuetta ja samalla suurentaa ohjeellisia pientalotontteja, jotta tontit olisivat houkuttelevampia.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 2.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.