Valkkiaisvuorentien asemakaavan muutos

Ilmarinen

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 34034 ja 34036 sekä virkistys-
aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 34034 ja 34036 sekä
virkistys- ja liikennealuetta.

Kaavan tarkoitus on yhdistää kaksi Valkkiaisvuorentien rakentamatonta
tonttia siten, että alue on joustavampaa luovuttaa ja rakentaa.

Mahdolliset muistutukset asemakaavojen muutosehdotuksista pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai
Liedon kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902

.