Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Vuoden 2017 kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Liedossa kaavoituskatsauksen toteuttamisesta vastaa kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vuoden 2017 kaavoituskatsaus julkaistiin Turun Tienoossa 30.3.2017.

pdf Kaavoituskatsaus 2017


Vuosien 2017-19 kaavoitusohjelma

Kunnanhallitus hyväksyi 6.3.2017 kaavoitusohjelman 2017-2019 osana käyttösuunnitelmaa.

pdf Kaavoitusohjelma 2017-19


Vuosien 2017-19 tontinluovutusohjelma

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 tontinluovutusohjelman vuosille 2017–2019 osana talousarviota. Kunnanhallitus hyväksyi 6.3.2017 tontinluovutusohjelman 2017-2019 osana käyttösuunnitelmaa talousarvion mukaisesti.

pdf Tontinluovutusohjelma 2017-19
pdf Tontinluovutusohjelma / Asuintontit 2017 kartta