Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Liedossa kaavoituskatsauksen toteuttamisesta vastaa kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus julkaistiin Turun Tienoossa 1.3.2018.

pdf Kaavoituskatsaus 2018


Vuosien 2018-2020 kaavoitusohjelma

Kunnanhallitus hyväksyi 5.3.2018 kaavoitusohjelman 2018-2020 osana käyttösuunnitelmaa.

pdf Kaavoitusohjelma 2018-2020


Vuosien 2018-2020 tontinluovutusohjelma

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 tontinluovutusohjelman vuosille 2018–2020 osana talousarviota. Kunnanhallitus hyväksyi 5.3.2018 tontinluovutusohjelman 2018-2020 osana käyttösuunnitelmaa talousarvion mukaisesti.

pdf Tontinluovutusohjelma 2018-2020