Kunnallistekniikan rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen Tuulissuontiellä

Julkaistu 12.2.2020 klo 11.15

Tuulissuontien kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan viikolla 8 Vakiotien ja Luolakalliontien välisellä alueella.

Liikenne ohjataan työmaan ohi Vakiotien kautta. Vakiotien ja Luolakalliontien välisille tonteille järjestetään kulkuyhteydet työn ajan.

Tuulissuon liikenne ohjataan työmaan ohi Vakiotien kautta.

Maanrakennusurakoitsija: Koneurakointi Heino Oy
Otto Laaksonen, p. 044 981 4438, otto.laaksonen(at)koneurakointiheino.fi