Tiet ja kadut - Haku


Teiden ja katujen ylläpito
Sisältösivut | Julkaistu: 22.10.2015

Liedon kunnan ylläpitämät  tiet Kaavoitus- ja teknisten palvelujen tehtäväalueeseen kuuluu Liedon kunnan vastuulla olevien liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen. Kaavat......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Teiden ja katujen ylläpito
Tiet ja kadut
Julkaistu: 23.1.2015

Liedon kunnan liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito. Liedon kunnan liikenneväylien, kuten kaavateiden ja kevytväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluu teknisten palvelujen...

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut
Kunnallistekninen rakentaminen
Sisältösivut | Julkaistu: 18.10.2013

Kunnallistekniikan rakentamiskohteet päätetään vuosittain Liedon kunnan talousarvion investointiosassa. Yhdyskuntatekniseen rakentamiseen kuuluvat esimerkiksi: - uusien kaava-alueiden kunnallist......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Kunnallistekninen rakentaminen
Tievalaistus
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Tievalaistuksen paloajat sekä huolto Liedon kunnan alueella tievalaistuksen vuotuinen paloaika on elokuun puolesta välistä toukokuun alkuun. Tievalaistuksen vuorokautiset paloajat......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Tievalaistus
Tontinomistajan yleinen kunnossapitovelvollisuus
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemaka......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Tontinomistajan yleinen kunnossapitovelvollisuus
Tonttiliittymien rakentamisperiaatteet
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Tonttiliittymän voi rakentaa vain hyväksyttävään paikkaan. Asemakaava-alueella sijainti on määrätty kaavassa ja rakennusluvassa. Rakentamisperiaatteissa kerrotaan ne keskeiset periaatteet, joita pitä......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Tonttiliittymien rakentamisperiaatteet
Yksityistiet
Sisältösivut | Julkaistu: 17.10.2013

Yksityistieasiat Yksityistieasioissa kunta antaa neuvonta- ja ohjauspalveluja, esimerkiksi perusparannus- ja kunnossapitoavustuksiin, yksityisteiden hoitoon sekä muihin yksityistieasioihi......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Yksityistiet
Talvikunnossapidon laatutasot
Sisältösivut | Julkaistu: 20.8.2013

Pääkadut ja jyrkät mäet (vähintään 8 % kaltevuus) ovat aina liikenneöitävässä kunnossa tiellä liikkuminen edellyttää kuitenkin aina ajotavan sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin ......

Asuminen ja ympäristö > Liikenne > Tiet ja kadut > Talvikunnossapidon laatutasot