Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointi

Julkaistu 30.1.2017 klo 9.13

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/2015)

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.


Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee samanaikaisesti paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu vapaa-ajan ja urheilurakennusten sekä  kaupanrakennusten lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta.  Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § ja 166 § (301/2015)  muutettiin samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisätään informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään lisätään uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Laki on tullut voimaan 1.4.2015.

Toimenpiteet tulee olla tehtynä neljän vuoden kuluessa lain voimaantulopäivästä.