Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa kunnassa rakentamista.

Liedon kunnan rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä.

Huolehdimme yleisen edun huomioon ottamista, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakentamisessa.

Ennakko-ohjauksella varmistetaan rakennusten soveltuvuus ympäristöön ja kunnan yleiseen rakennuksissa noudatettavaan linjaan sekä valvotaan voimassaolevien ohjeiden ja määräysten noudattamista rakentaessa.

Rakennustarkastajien vastaanottoajat ilman ajanvarausta ke 15:00 - 17:00.

Vastaava työnjohtaja tilaaa katselmukset Mikko Holmberg 050 4616482 tai Niklas Järvi 050 4355158

LVI-katselmukset suorittaa Mikko Holmberg 050 4616482                                          
 

Tiedustelut vanhoista rakennusluvista osoitteella rakennusvalvonta@lieto.fi