Lomakkeet

Kaikki lupa-asiakirjat toimitetaan lupapiste.fi kautta. Rakentamisen aikaiset piirustukset ym liitetään myös lupapisteen kautta hankkeen tietoihin.

pdf Naapurin suostumus Mikäli rakennus on kaava-alueen ulkopuolella lähempänä kuin 5m rajasta ja 10m naapurin rakennuksesta; kaava-alueella lähempänä 4m rajasta ja 8m lähempänä naapurin rakennuksesta

 pdfNaapurin kuuleminen selvitys naapurin kuulemisesta rakennushankkeesta

pdf Aloittamisvakuus Aloittamisoikeus voidaan myöntää riidattomissa tapauksissa omavelkaista takausta vastaan.

pdf Puunkaatolausunto Lausunto puiden kaatamisesta

pdf Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

pdf KVV_tarkastusasiakirja Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

pdf IV_tarkastusasiakirja IV- työnjohtajan tarkastusasiakirja

pdf Lämpökaivo ohje  Ohje Lämpökaivon poraukseen

pdf Selostus maalämpökaivon poraamiseen

pdf Jätevesisuunnitelma ohjeet Ohjeet jätevesisuunnitelmaan

pdf Aloituskokouksen pöytäkirja Rakennuksen aloituskokouksen pöytäkirja

pdf Valtakirja sähköisen luvan hakemiseen

 pdfEnnakkotiedustelu Ennakkotiedustelu kaava-alueen ulkopuolisesta rakentamisesta