Rakentamisen velvoitteet

Rakentamisen velvoitteet koskevat myös kotitalouksia. Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle.

Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Katso tarkemmat tiedot Verohallinnon www-sivuilta:

Rakentamisilmoitukset - kotitalouden velvollisuudet, www.vero.fi

Opas työnantajavelvollisuuksista 
rakennusluvan saaneille kotitalouksille

Rakennus- tai remonttimiehen palkkaamiseen liittyy monella kotitaloudella paljon kysymyksiä. Vuosittain julkaistaan Kotitalous työnantajana -oppaassa kerrotaan lakisääteisistä työnantajavelvoitteista ja kuinka ne saa sujuvimmin hoidettua.