Ympäristö ja luonto

Liedossa maiseman rungon muodostavat Aurajoki, sen sivujoki Savijoki sekä Paimionjoki. Jokien laaksoihin keskittyvät pellot, perinteiset kylämiljööt ja uudempi taajama-asutus. Ympäristöä on muovannut pitkä kulttuurihistoria. Laajat viljellyt tasangot niitä kehystävine selänteineen leimaavat laajalti maisemaa.

Maisemallisesti arvokkaita alueita ovat Aurajoen ja Paimionjoen valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä Savijoen alueellisesti arvokas maisema-alue. Luonnolle ja ihmisten virkistyskäytölle merkittävä kohde on myös Littoistenjärvi ja siihen liittyvä Littoisten Verkatehtaan miljöö.

Ympäristö ja luonto ovat meille kaikille tärkeitä. Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen elinympäristö edistävät hyvinvointiamme. Luontoa ja ympäristön tilaan liittyviä muutoksia selvitetään ja seurataan monin eri tavoin. Ympäristössämme tapahtuu koko ajan monenlaisia muutoksia. Ympäristön tilan haitallisten muutosten ehkäisemiseksi ja hyvän ympäristön turvaamiseksi tarvitaan neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista. Liedossa näitä tehtäviä hoidetaan kaavoitus- ja teknisissä palveluissa.