Nautelankoski

Nautelankoski rantoineen on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Luonnonsuojelualue on osa Natura-ohjelmaa. Nautelankoski on laaja koskialue, jonka ympärillä tavataan useita erilaisia luontotyyppejä. Arvokkaimpia ovat monilajiset jokivarsilehdot. Alueen arvoa lisäävät pienet kallioketo- ja niittyalueet, joista osaa hoidetaan niittämällä.

Jokivarsilehto alkaa pohjoisessa Nautelankosken sillalta ja jatkuu lähes yhtenäisenä noin 800 metriä alavirtaan päin joen kummallakin puolella. Joen itärannan lehdot ovat enimmäkseen tiheitä ja ryteikköisiä tuomi-harmaaleppälehtoja, joiden niukkalajiseen aluskasvillisuuteen kuuluu mm. kyläkellukka. Kosteassa lepikossa joen itäpuolelta laskevan puron suulla on kuitenkin suhteellisen rehevää aluskasvillisuutta, jonka alkukesän vallitsevina lajeina ovat muun muassa mukulaleinikki, keltavuokko, pystykiurunkannus ja lehtopähkämö. Pensaskerroksen muodostavat lehtokuusama, taikinanmarja, punaherukka ja koiranheisi. Alueen pensaikossa on myös pieni hoikkaängelmän esiintymä. Länsirannan puusto on varttunutta kuusikkoa, jossa voimakkaan varjostuksen vuoksi kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa.

Lehtoalueen katkaisevat pienehköt niitty- ja kallioketoalueet. Pääosa näistä alueista on joen itäpuolella. Itärannalla on vielä jäljellä runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä. Näillä tavataan edustavaa niittylajistoa kuten maarianverijuuri, nuokkukohokki, sikoangervo, mäkikuisma, mäkivirvilä, mäkikaura, peurankello, keto-piippo, ja hakarasara.

Kasvillisuuden lisäksi alueen muukin eliöstö on varsin monipuolinen. Kotilolajistossa tavataan mm. harvinaiset letto- ja pikkusiemenkotilot. Mielenkiintoisimpia perhosia ovat lehtosinisiipi, ruosteyökkönen ja haapakääröyökkönen. Alueen linnuston kuuluvimpia ovat touko-kesäkuun vaihteessa satakielet ja muita vuosittaisia lajeja ovat mm. harmaapäätikka, mustapääkerttu, kultarinta, ruokokerttunen, peltosirkku ja talvisin koskikara. Alueella lentelee myös neljä lepakkolajia.

Alueeseen voi tutustua joen molemmilla puolilla kulkevaa luontopolkua pitkin. Luontopolku kulkee rauhoitetulla luonnonsuojelualueella. Koiria ulkoiluttaminen alueella on kielletty.