Asuminen ja ympäristö - Haku


Vesihuolto
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon Vesi toimittaa laadukasta talousvettä häiriöttä kuluttajille ja johtaa jätevedet puhdistamolle. Liedon Vesi hoitaa vesihuoltoverkoston suunnittelun ja huollon jätevesipumppaa...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto
Vesihuoltoon liittyminen
Julkaistu: 9.12.2013

Vesihuoltoon kuuluu vesijohdon ja jätevesiviemärin lisäksi myös hulevesiviemäri. Kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon liityttäessä asiakkaan on tehtävä liittymissopimus Liedon Veden kans...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Vesihuolto > Vesihuoltoon liittyminen
Vesistöt
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon kunnan pinta-alasta vain 0,7 % (2,1 km 2 ) on vesistöjä. Silti Liedossa joet muodostavat maiseman rungon. Samalla joet vaikuttavat ravinteiden kuljettajina Saaristomeren ja koko Itämeren tilaa...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Vesistöt
Viljelypalstat
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon kunnalla on viljelypalstoja kirkkotien varrella srk-taloa vastapäätä. Tarkemmat tiedot julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa Turun tienoossa. ...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Puistot ja yleiset alueet > Viljelypalstat
Vuokra-asunto
Julkaistu: 9.12.2013

Liedon Asunnot Oy Liedon Asunnot Oy:llä on 295 vuokra-asuntoa yhdessätoista talossa aivan Liedon keskustassa. Lisätietoja asunnoista ja neliövuokrista alla olevasta linkistä. ...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Asunnot > Vuokra-asunto
Yleiskaavat
Julkaistu: 9.12.2013

Yleiskaavan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään ta...

Asuminen ja ympäristö > Kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat
Ympäristölupa
Julkaistu: 9.12.2013

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta vaatii ympäristöluvan. Ympäristölupavelvollisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain liitteestä 1 löytyy luettelo n...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Luvat ja ilmoitukset > Ympäristölupa
Ympäristönsuojelu
Julkaistu: 9.12.2013

Ympäristötoimen tehtävänä on neuvonnalla, lupamenettelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumista aih...

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveys
Julkaistu: 9.12.2013

Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Ympäristöterveys
Yritystontit
Julkaistu: 9.12.2013

Lieto tarjoaa erinomaisia tontteja yrittämiseen. Tutustu tonttitarjontaamme sivustollamme http://tontit.lieto.fi ...

Asuminen ja ympäristö > Kaavat ja kiinteistöt > Yritystontit