Kohderyhmäsivut - Haku


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen
Vanhusten kotihoito
Sisältösivut | Julkaistu: 18.9.2018

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoito on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät selviydy ilman toisen henkilön apua jokapäiväisistä toiminnoistaan ja joill...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Vanhusten kotihoito
Lyhytaikaishoito
Sisältösivut | Julkaistu: 10.11.2016

Ikäihmisenä sinulla on mahdollisuus päästä lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaishoitoon voit päästä myös kotihoidon tai omaishoidon asiakkaana. Lyhytaikaishoidon jaksojen pituudet vaihtelevat. Yleisin...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Lyhytaikaishoito
Vanhuspalvelujen odotusajat
Sisältösivut | Julkaistu: 29.9.2017

Tiedot odotusajoista: tehostettu palveluasuminen, kotihoito ja omaishoito. Keskimääräiset odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2017: Tehostettuun palveluasumiseen sijoittuneilla noin 3,5 ...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Vanhuspalvelujen odotusajat
Ateriapalvelut
Julkaistu: 18.8.2017

Ateriapalveluiden avulla halutaan tukea riittävää ja säännöllistä ravinnon saantia hyvinvoinnin edistämiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi. Ateriapalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kotii...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Ateriapalvelut
Vanhusten asuminen
Sisältösivut | Julkaistu: 11.12.2013

Etkö pärjää nykyissä asunnossasi? Oletko huolissasi omaisesi selviytymisestä kotona? Voit muuttaa tukiasuntoon, ryhmäkotiin, perhehoitoon tai tehostettuun palveluasumiseen. Tukiasunnot ja ...

Asuminen ja ympäristö > Asuminen > Asunnot > Vanhusten asuminen
Turvapalvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 18.8.2017

Turvapalveluilla halutaan edesauttaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja tavoitellaan turvallista elämää omassa kodissa ja lähiympäristössä. Turvapuhelinpalvelu voidaan myöntää henkilölle, joka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Turvapalvelut
Kotipalvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 18.11.2013

Kotihoito Lapsiperheiden kotipalvelu ...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sosiaalipalvelut > Kotipalvelut
Ikäihmisten neuvonta
Sisältösivut | Julkaistu: 11.1.2018

Ikäihmisten palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa sinua ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluohjaajalta saat apua oman tai omaisesi asiassa. Saat lisätietoa palveluohjaajalta numerosta 0...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Ikäihmisten neuvonta
Vanhusten virkistystoiminta
Sisältösivut | Julkaistu: 10.11.2016

Palvelukeskus Ruska on viihtymiseen ja aktiiviseen sosiaaliseen yhdessäoloon tarkoitettu kokoontumispaikka, jossa voi tavata myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia. Palvelukeskuksen ...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Vanhusten virkistystoiminta
Kuluttajaturvallisuus
Sisältösivut | Julkaistu: 2.5.2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvalli...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Ympäristöterveys > Kuluttajaturvallisuus
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen