Avustukset urheiluseuroille

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen.

1. Perusavustukset

Perusavustusta myönnetään periaatteessa kaikille sitä hakeneille edellytykset täyttäville rekisteröidyille urheiluseuroille. Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

 • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta jaetaan
 • yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
 • lisäliite: Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Avustusta haetaan Seuraverkon kautta.

Perusavustuksen jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimintapaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan.

Toiminnan määrää ja laatua voidaan arvioida mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.

Liedon liikuntatoimessa keskitytään lakisääteiseen toimintaan.
Liikuntalaki:
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Avustusten jakoperusteen painopisteenä on:

 • kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin konkreettisiin toimenpiteisiin
 • terveysliikuntaan
 • kansalaistoimintaan
 • liikunnan yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • kuntalaisia laajasti tavoitettaviin tapahtumiin, toimintoihin ja tilaisuuksiin.
  (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)

Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella.