Avustusten hakeminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset julistetaan haettavaksi:

Avustusten aikataulu 2017:

 • Hakuaika 3.4. - 19.4.2017 klo 16:00 mennessä
 • Avustusten käsittely Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.5.2017
 • Avustusten maksu kesäkuussa (mikäli oikaisuvaatimuksia ei tule)

Avustusten jakamisessa noudatetaan nk. "yhden luukun periaatetta".

Talousarvioon vuodelle 2017 on päätetty seuraavat avustussummat:

 • Liikunta-avustukset 60.400 €
 • Suunnistuskartat 5.500 €
 • Yleishyödylliset avustukset 10.235 €
 • Nuorisotoiminta-avustukset 27.400 €
 • Kulttuuritoiminnan avustukset 10.800 €
 • Yksityiset apurahat 1.500 €

Nuoriso-, kulttuuri- ja yleishyödyllinen avustus, kohdeavustus sekä yksityishenkilön kulttuuriapuraha-avustus

Avustusta haetaan vain sähköisellä hakulomakkeella käyttämällä alla olevaa linkkiä (linkki aukeaa 3.4.2017).

Avustusten hakulomake (sähköinen)

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti,  saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne saapui perille.

Urheiluseurojen perusavustushakemus

Avustusta haetaan sähköisesti Seuraverkon kautta.
Avustushaku aukeaa 3.4.2017
Linkki Seuraverkon www-sivulle

Yhdistysten ja seurojen hakemuksien liitteet

Kaikkiin avustusanomuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.
 

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimitettaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä, mitä avustusta haetaan.

Avustushakemuksiin tulee liittää

 1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 2. Talousarvio
 3. Edellisen vuoden toimintakertomus
 4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus
 5. Tilintarkastajien lausunto
 6. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
 7. Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).
 8. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Kohdeavustukset

Kohdeavustushakemuksessa pitää lisäksi olla hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot tai esim. rakennuksen peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset)

Huom! KAIKKI  vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemuksen allekirjoitus

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.