Avustusten hakeminen

Vuoden 2018 avustusten hakuaika on 28.3. - 20.4.2018 kello 14.00 mennessä.

Talousarvioon vuodelle 2018 on päätetty seuraavat avustussummat:

 • Liikunta-avustukset 60.400 €
 • Suunnistuskartat 5.500 €
 • Yleishyödylliset avustukset 12.300 €
 • Nuorisotoiminta-avustukset 26.900 €
 • Kulttuuritoiminnan avustukset 13.500 €
 • Yksityiset apurahat 1.500 €

Jakoperiaatteena on, että vain yhtä avustuslajia voi saada.

Nuoriso-, kulttuuri- ja yleishyödyllinen avustus sekä yksityishenkilön kulttuuriapuraha-avustus

Avustusta haetaan vain sähköisellä hakulomakkeella käyttämällä alla olevaa linkkiä.

Avustusten hakulomake (sähköinen)

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti, saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne on saapunut perille.

Urheiluseurojen perusavustushakemus

Avustusta haetaan vain sähköisesti Seuraverkon kautta: www.seuraverkko.fi

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn. 

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä, mitä avustusta haetaan.

Avustushakemuksiin tulee liittää

 1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 2. Talousarvio
 3. Edellisen vuoden toimintakertomus
 4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus
 5. Tilintarkastajien lausunto
 6. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
 7. Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).
 8. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Kohdeavustukset

Kohdeavustushakemuksessa pitää lisäksi olla hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot tai esim. rakennuksen peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset).

Avustushakemuksen allekirjoitus

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.