Avustusten hakeminen

Vuoden 2019 avustusten hakuaika on 25.3. - 16.4.2019 kello 15.00 mennessä.

Talousarvioon vuodelle 2019 on päätetty seuraavat avustussummat:

 • Liikunta-avustukset 60.400 €
 • Suunnistuskartat 5.500 €
 • Yleishyödylliset avustukset 12.300 €
 • Nuorisotoiminta-avustukset 26.900 €
 • Kulttuuritoiminnan avustukset 13.500 €
 • Yksityiset apurahat 1.000 €

Jakoperiaatteena on, että vain yhtä avustuslajia voi saada.

Nuoriso-, kulttuuri- ja yleishyödyllinen avustus sekä yksityishenkilön kulttuuriapuraha-avustus

Avustusta haetaan vain sähköisellä hakulomakkeella käyttämällä alla olevaa linkkiä.

Avustusten hakulomake (sähköinen)

Lähettäessänne sähköisen hakemuksen onnistuneesti, saatte kuittausviestin hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli viestiä ei tule, niin varmistukaa, että hakemuksenne on saapunut perille.

Urheiluseurojen perusavustushakemus

Urheiluseurojen avustushakemus sekä hakuohjeet lähetetään hakijalle pyydettäessä sähköpostilla. Avustushakemuksen seura saa sähköpostiinsa laittamalla viestiä liikuntatoimistoon viimeistään 15.4.2019. Sähköpostiosoite: helina.nuutinen@lieto.fi tai ritva.hagstrom@lieto.fi.

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn. 

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä, mitä avustusta haetaan.

Avustushakemuksiin tulee liittää

 1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 2. Talousarvio
 3. Edellisen vuoden toimintakertomus
 4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
 5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
 6. Lisäksi järjestön tulee osoittaa avustushakemuksessa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).
 7. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. menoja).

Huom! Kaikki vaaditut liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Kohdeavustukset

Kohdeavustushakemuksessa pitää lisäksi olla hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot tai esim. rakennuksen peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset).

Avustushakemuksen allekirjoitus

Hakemuksen täyttäjän/lähettäjän pitää olla nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Liikunnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan avustuksien ja yleishyödyllisten avustusten hakijana voi olla vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys tai yhteisö.