Kirjastoauton aikataulu muuttuu 1.2. alkaen

Kirjastoauton aikatauluun tulee muutoksia helmikuun alusta alkaen. Näkyvimpänä muutoksena on se, että jatkossa kirjastoautolla käydään lietolaisissa päiväkodeissa. Tämän lisäksi auton uudet reitit on rakennettu sektoreittain, jotta vältyttäisiin liialliselta edestakaisin ajamiselta kunnan laajalla alueella. Vanhan aikataulun mukaan monilla pysäkeillä käytiin viikoittain, mutta jatkossa pysäkeillä käydään kahden viikon välein. Kirjastoauton pitkiä yksittäisillä pysäkeillä pysähdysaikoja on myös lyhennetty. Muutoksen tavoitteena on entistä tarkoituksenmukaisempi aikataulukokonaisuus, jossa reitin kokonaiskattavuus jopa hieman kasvaa entiseen verrattuna. Tehdyt muutokset yksittäisten pysäkkien osalta perustuvat kaikki pysäkkien käyttöasteeseen.


Olemme tarkoituksella jättäneet aikatauluun myös jonkun verran tilaa muutoksille, joten otamme mielellämme vastaan toivomuksia uusien pysäkkien sijoittamisesta kirjastoauton ajoreiteille.

Aikataulun löydät mm. pdftämän linkin takaa.


Tervetuloa kirjastoautoon!