Kulttuuri

Kulttuuritoimi on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja palvelee kuntalaisia yhteistyössä kunnan muiden kulttuuritoimijoiden, museoiden sekä yhdistysten ja aktiivien kanssa.

Kunnan kulttuuritoimen perustehtäviin kuuluvat mm:

  • kunnan virallisten juhlien järjestäminen (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä, Lieto-viikko)
  • kunnalla on n. 200 taideteosta
  • kulttuuritoiminta-avustusten jakaminen
  • seutukunnan kulttuuritarjonnasta tiedottaminen ja osallistuminen yhteistyöverkostoihin
  • taidekasvatuksen koordinointi yhdessä Lieto-opiston (kansalaisopiston) kanssa

Liedossa kokoontuu myös ”kulttuurityöryhmä”, johon kuuluvat nuoriso- ja kulttuurisihteerin lisäksi mm. kirjastojohtaja,  Lieto-opiston rehtori sekä Nautelankosken museon johtaja. Työryhmä edistää kulttuurista yhteistyötä kunnan sisällä ja tekee paikallista kulttuuria näkyväksi.

Nuoriso- ja kulttuurisihteeri ottaa osaa myös seutukunnan yhteistyöverkostoihin, jotka omalta osaltaan kehittävät seudullista kulttuuritoimintaa mm. hankkeiden ja tapahtumien muodossa.