Seutukuntayhteistyö ja hankkeet

Liedon kulttuuritoimi tekee yhteistyötä seutukunnallisesti monien toimijoiden kanssa kulttuuripalveluiden tuottamiseksi niin lietolaisille kuin vierailijoillekin.

Kulttuuritoimi pyrkii osallistumaan mahdollisuuksien mukaan seudullisten ja valtakunnallisten yhteistyöryhmien toimintaan sekä myös kansainvälisiin kulttuuriyhteistyökuvioihin. Alla muutamia esimerkkejä kulttuurihankkeista:
 

Oikeesti jotakin -kulttuuriverkosto

Seudullista yhteistyötä Oikeesti jotakin -kulttuuriverkostossa
Esite on osa 12 Varsinais-Suomen kunnan ja Taiteen edistämiskeskuksen muodostaman Oikeesti jotakin -kulttuuriverkoston yhteistyötä. Säännöllisesti kokoontuvan verkoston muita yhteistyömuotoja ovat mm. vuonna 2012 käynnistetty Kummitaiteilija-toiminta ja erilaiset esiintyjäkiertueet.

Kummi kotona -hanke

Tanssikummitoiminta oli Läntisen tanssin aluekeskuksen tuottamaa taidelähtöistä hyvinvointipalvelua. Tanssikummeina työskentelivät ammattitanssitaiteilijat. Tanssikummi-toiminta tuotti syksynä 2013 toimintaa kotihoidon asiakkaille. Kummi kotona -hanke toi hyvinvointia Kaarinan, Liedon ja Paimion kunnissa. Jatkohanke on haussa ja mahdollinen syksyllä 2015.


pdf Tanssikummitoiminta