Seutukuntayhteistyö ja hankkeet

Liedon kulttuuritoimi tekee yhteistyötä seutukunnallisesti monien naapurikuntien sekä toimijoiden kanssa kulttuuripalveluiden tuottamiseksi niin lietolaisille kuin vierailijoillekin. Seudullista yhteistyötä koordinoidaan Oikeesti jotakin -kulttuuriverkostossa.

Kulttuuritoimi osallistuu seudullisten ja valtakunnallisten yhteistyöryhmien toimintaan sekä myös kansainvälisiin kulttuuriyhteistyökuvioihin mahdollisuuksien mukaan. Alla muutamia esimerkkejä tehdyistä kulttuurihankkeista:

Pora Pora -hanke

Taiteen edistämiskeskuksen Turun toimipiste ja Liedon kunta ovat etsineet varsinaissuomalaisilta taiteilijoilta teosideaa toteutettavaksi Liedon hammashoidon vastaanottotiloihin.

”Suurin osa ihmisistä jännittää hammashoitokäyntiä jonkin verran, mutta pystyy hallitsemaan jännitystään. Kuitenkin noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelontakia. Hammashoitopelkoa voidaan lievittää lääkkeellisesti, mutta tämän tyyppiset toimenpiteet eivät sovellu kaikille ja edellyttävät usein saattajan mukana oloa. Siksi olisikin tärkeää löytää muita keinoja, jotka helpottavat pelkäävän potilaan oloa vastaanotolla.”
- hammaslääkäri HLL, FT Anu Kallio, Liedon kunta

Pora, pora! -ideahaun kautta etsittiin taiteellisia lähestymistapoja hammashoitopelkoon ja sen lievitykseen taiteen keinoin. Pilottivaiheessa, vuoden 2018 aikana toteutetaan yksi teos, jonka ensisijainen sijoituskohde on Koulukeskuksen hammashoitola, os. Opintie 1 D, 21420 Lieto.

Kummi kotona -hanke

Tanssikummitoiminta oli Läntisen tanssin aluekeskuksen tuottamaa taidelähtöistä hyvinvointipalvelua. Tanssikummeina työskentelivät ammattitanssitaiteilijat. Tanssikummi-toiminta tuotti syksynä 2013 toimintaa kotihoidon asiakkaille. Kummi kotona -hanke toi hyvinvointia Kaarinan, Liedon ja Paimion kunnissa. Jatkohanke on haussa ja mahdollinen syksyllä 2015.


pdf Tanssikummitoiminta