Seutukuntayhteistyö ja hankkeet

”Kulttuuria kunnissa” on 16 kunnan kulttuuripalveluiden työntekijöiden verkosto, jossa jaetaan hyviä ideoita ja käytäntöjä, tehdään tiedotusyhteistyötä, valmistellaan kuntien yhteisiä kehittämishankkeita ja järjestetään koulutusta. Mukana verkostossa ovat Aura, Kaarina, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo ja Turku.

Verkoston tarkoituksena on tukea Varsinais-Suomen kulttuurielämää eli ylläpitää ja kehittää tukipalveluita muun muassa yhdistyksille ja taiteilijoille sekä tuottaa kiinnostavia tapahtumia. Näiden tehtävien hoitaminen on arkipäivää kunkin kunnan kulttuuripalveluissa, mutta verkostoyhteistyö tuo lisävoimaa; ryhmän avulla pienten kuntien on mahdollista tuottaa kulttuuripalveluita, joihin niillä ei yksin olisi resursseja. Samalla verkostossa jaetaan hyödyllisiä kokemuksia: kun jossakin kunnassa on kokeiltu jotakin mallia ja todettu se hyväksi, voidaan sitä kokeilla myös muissa kunnissa ilman, että pyörää on keksittävä joka puolella uudelleen.

Alla muutamia esimerkkejä tehdyistä kulttuurihankkeista:

Pora Pora -hanke

Taiteen edistämiskeskuksen Turun toimipiste ja Liedon kunta ovat etsineet varsinaissuomalaisilta taiteilijoilta teosideaa toteutettavaksi Liedon hammashoidon vastaanottotiloihin.

”Suurin osa ihmisistä jännittää hammashoitokäyntiä jonkin verran, mutta pystyy hallitsemaan jännitystään. Kuitenkin noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelontakia. Hammashoitopelkoa voidaan lievittää lääkkeellisesti, mutta tämän tyyppiset toimenpiteet eivät sovellu kaikille ja edellyttävät usein saattajan mukana oloa. Siksi olisikin tärkeää löytää muita keinoja, jotka helpottavat pelkäävän potilaan oloa vastaanotolla.”
- hammaslääkäri HLL, FT Anu Kallio, Liedon kunta

Pora, pora! -ideahaun kautta etsittiin taiteellisia lähestymistapoja hammashoitopelkoon ja sen lievitykseen taiteen keinoin. Pilottivaiheessa, vuoden 2018 aikana toteutetaan yksi teos, jonka ensisijainen sijoituskohde on Koulukeskuksen hammashoitola, os. Opintie 1 D, 21420 Lieto.

Kummi kotona -hanke

Tanssikummitoiminta oli Läntisen tanssin aluekeskuksen tuottamaa taidelähtöistä hyvinvointipalvelua. Tanssikummeina työskentelivät ammattitanssitaiteilijat. Tanssikummi-toiminta tuotti syksynä 2013 toimintaa kotihoidon asiakkaille. Kummi kotona -hanke toi hyvinvointia Kaarinan, Liedon ja Paimion kunnissa. Jatkohanke on haussa ja mahdollinen syksyllä 2015.


pdf Tanssikummitoiminta