Taidekasvatus

Musiikki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 päättänyt ostaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 1.8.2018 - 31.7.2021 Turun seudun musiikkiopistolta (TSMO). Paikkatilannetta voi tiedustella suoraan oppilaitokselta. Lisätietoja opiston sivuilta.

Lieto-opisto tarjoaa myös monipuolista ja korkeatasoista musiikin yksilöopetusta kaiken ikäisille Liedon kunnan alueella.

Opiskelun alussa ei välttämättä tarvita omaa soitinta, sillä opistolla on vuokrattavana muutama huilu, saksofoni, viulu ja kitara.

Harrastuksen edetessä pidemmälle, opiston kautta on mahdollista suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisia tasosuorituksia. Lue lisää...

Kuvataide

Lieto-opistolla lasten ja nuorten on mahdollista saadakuvataiteen perusopetusta.  Opetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää ja täydentää perusopetuksen taidekasvatusta ja luoda edellytyksiä hankkiutua taiteen ammatillisiin opintoihin. Opetus on vapaaehtoista ja tavoitteellista taidekasvatusta, joka on suunnattu lapsille ja nuorille. Lue lisää...

Muut taiteenalat

Vuosittain jaettavaa stipendiä voivat hakea myös sirkustaiteen, arkkitehtuurin ja audiovisuaalisen taiteen yleisen oppimäärän suorittaneet, sekä ne musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittaneet, jotka eivät ole saaneet kunnan tukea opiskeluaikanaan.