Hei, me "leanataan"!

9.9.2015 klo 8.15 

Lean -ajattelun filosofia keskittyy turhien toimintojen poistamiseen. Kun turhat osiot poistuvat työprosesseista, kustannukset pienenevät ja asioiden läpimenoajat lyhenevät.  Tehdään oikea määrä, oikeita asioita, oikeaan aikaan ja paikkaan oikean laatuisena. Tästä Manu-luennoitsija puhui meille virastotalolla 2.9.2015 hyvin selkeästi ja sai allekirjoittaneen, joka oli hieman ”vastakarvainen” aluksi, pohtimaan omia toimintamalleja.  Oli mukavaa saada palautetta, että osastoni väkeä luento haastoi myös ajattelemaan eri tavalla. Leanaus sopii niin yksityiselle kuin julkiselle puolelle – sekä tavaroiden että palveluiden tuottamiseen.  Kiteytettynä ydinajatus on se, että ”ei juosta nopeammin, vaan kävellään lyhyempi matka”.  Pysähdytään ja mietitään mitä me tehdään ja miten. Ravistellaan hieman lisää ja pohditaan, että voisimmeko tehdä jotakin toisin ja voimmeko luopua jostakin.

Arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan muun muassa;

  • tavaroiden ja vaikkapa asiakirjojen etsimiseen käytetty aika
  • turhat varastoinnit
  • prosessiin syntyvät ”pullonkaulat”, kun esim. odotetaan seuraavaa työvaihetta tai päätöstä
  • ylituotanto ja yliprosessointi
  • osaamisen alihyödyntäminen jne.

Mietimme, että mikä on asiakkaalle tärkeä arvo? Onko tärkeämpi arvo se, että hän pääsee lääkärin vastaanotolle vai se, että hän saa avun vaivaan välittömästi? Mistä asiakas hyötyy ja mistä hän on valmis maksamaan? Mitkä asiat ja toiminnot lisäävät arvoa ja mitkä heikentävät sitä? Niin sanottu hukka on oire väärästä tavasta toimia. Hukka-aikaa on myös se, jos yhteydet eivät toimi esimerkiksi sähköisissä oppimis- ja toimintaympäristöissämme, jotka kehittyvät ja laajenevat koko ajan.

Manu laittoi meidät pohtimaan, että onko meillä jo jostakin ylituotantoa / yliprosessointia – pitäisikö keskittyä johonkin muuhun? Hyvä kysymys. Infovirrat vievät byrokratiassa välillä paljon aikaa. Raportoimme sinne ja tänne samoista asioista hieman eri tavalla. Tähän toivoisi valtakunnan tasollakin ryhtiliikettä. Byrokratiahukkaa tapahtuu aina silloinkin, kun selvitellään tai pallotellaan jotakin asiaa. Kuka nappaisi kopin?

Aika on meidän kapasiteetti. Mikä osa päivän tunneista tuottaa arvoa? Odotusajat eivät tuota arvoa asiakkaalle. Mikä on asiakkaan näkökulmasta tärkeintä ja mikä on tavaran tai palvelun tuottajan mielestä tärkein asia? Miten sovitamme nämä yhteen annettujen reunaehtojen pelikentässä?

Viiden ässän mallinnusta (=5S) kannattaa testata: selvitä – säilytä – siivoa – standardoi – seuraa. Täydellisyyttä ei voi saavuttaa, mutta sitä kannattaa tavoitella ja omia toimintamalleja avata, ”laputtaa” sekä karsia lopulta turhat osiot pois. Kentältä tulevia kehitysideoita on syytä kuunnella herkällä korvalla. Ne ovat arvokkaita. Jos vain kolme minuuttia tunnista on arvoa lisäävää toimintaa, kuten Manu totesi, silloin näitä kolmea minuuttia pitää vaalia hellyydellä!

Luennon innostamana toivotan avointa asennetta omien toimintamallien tutkimiseen. Askel kerrallaan tepastellaan eteenpäin.

Laila Mäkelä

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys