Hyvästä vielä parempi

6.10.2017 klo 9.46 

Oletko miettinyt, että millaisessa toimintaympäristössä tulevat isot uudistukset tapahtuvat? Mihin itse asiassa olemme matkalla ja millainen liikkumatila meillä todellisuudessa on? Maatamme on pitkään rakennettu ennakoitavissa olevassa toimintaympäristössä. Nykyisin elämme hyvin monimutkaisessa ja globaalissa ympäristössä, jossa pienetkin liikahdukset, vaikkapa toisella mantereella, vaikuttavat meidän arkeemme.

Sen tiedämme varmasti, että  tulevassa uudistuksessa kunnan tulot sekä menot puolittuvat ja velat jäävät. Päätöksentekokin voi hajaantua ja kunnan taloudellinen kestävyys on varmasti koetuksella.

Viisas kunta satsaa nyt hyvinvointiin. Kun perhe voi hyvin, lapsikin voi hyvin. Asiakasrajapinta on tärkein yhteispinta myös tulevissa uudistuksissa ja sen on kytkeydyttävä todellisuuteen. On kysyttävä, että tuotammeko vain palveluja tuottamisen ilosta vai palvelemmeko kuntalaisia?

Suurimmalla osalla arki sujuu hyvin. Osalla on kuitenkin haasteita siinä ja osa tarvitsee jatkuvaa tukea. Pitää ymmärtää, mikä on asiakkaan todellinen tarve. Se vaatii sitä, että hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä hypätään pois ja syvälle juurtuneen toimintakulttuurin tilalle kehitetään uusia toimintamalleja. Malleja, jotka toimivat tässä ajassa ja pitkälle tästä eteenpäin.

Tarvitaan jalkautuvia ja konsultoitavia palveluja sekä digitaalisia ja liikkuvia palveluja. On uskallettava katsoa kauas, mutta ahkeroitava lähellä, kumppanina, että toimintamallit oikeasti muuttuvat.  Tämä haastaa meidät kaikki, sillä toimintakulttuurin muutosta emme voi saada aikaan muuten kuin työyhteisöjen sisältä. Ulkoa voimme antaa vain tukea. Uusi opetussuunnitelmakaan ei jalkaudu, jos koulu ei kehity kokonaisuutena. Monilla kunnilla ns. Lape- palveluissa (lapsi- ja perhepalveluissa) on elämänkaarimalli: kasvaminen / oppiminen → terveys / elämänhallinta → toimintakyky / hyvä elämä.

Miten sitten telakoidutaan maakuntaan? Oikea-aikainen tuki ja selkeä yhteistyömallinnus ovat avainsanoja. Kun perheet, muut kasvattajat, neuvola, sosiaalityö, nuorisotoimi, työllisyysyksikkö, järjestöt, srk jne. toimivat yhdessä, kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Palveluketjut lyhenevät ja teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Ei juututa pohtimaan tietosuoja-asioita tai ohjelmistoeroja, vaan hankitaan tarvittavat luvat ajoissa ja asiakas keskiössä. Avataan asiakkaalle palveluketjua ja kuullaan häntä entistä tarkemmin.

Kriisitilanteissahan mietitään vain sitä, että miten ongelma äkkiä ratkaistaan. Nyt tärkeintä on pohtia ensin, että mistä tässä muutoksessa on kyse ja muistettava, että kaikki on pidettävä mukana.  Vanha viisaus toteaakin, että ennemmin tai myöhemmin olemme siellä missä ajatuksemmekin ovat.

Toivon, että valtakunnan tasolla lopetetaan nyt kaikki repivät pikkuhankkeet, joilla sekoitetaan nykyisin arjen pakkaa. Kaikilla kunnilla ei ole varaa edes omavastuurahoitukseen tai henkilöresurssia hankkeelle. Tämä eriarvoistaa kuntia ja pirstaloi kuntien voimavaroja.  Nyt on aika keskittyä kunnolla tähän lasten ja perheiden hyvinvointiin seuraavat kuusi vuotta. Kaikki paukut pitää kohdentaa näiden palveluketjujen kehittämiseen.  Nykyisestä sumuisesta maisemasta on päästävä etenemään johdonmukaiseen suuntaan.

Onnistuva Lieto tehdään lähellä ja pitkällä tähtäimellä!

Laila Mäkelä

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys