Kiitos luottamuksesta

7.2.2014 klo 15.00 

Uuden kunnanjohtajan kuulumisia

Ensimmäiset kolme työviikkoa Liedon kunnanjohtajana ovat nyt jo takana ja uuden työn imu on kiskaissut vahvasti mukaansa. Näiden viikkojen aikana ennakkokäsitykseni Liedon kunnasta ovat vahvistuneet: kunta on säilyttänyt ja jopa vahvistanut asemaansa Turun seudulla itsenäisenä, yhteistyökykyisenä, asukas- ja yrittäjäystävällisenä kuntana.  Erityisesti kunnan lapsiperheet ovat kokeneet, että heidän tarvitsemistaan peruspalveluista on pidetty tiukkoinakin aikoina hyvää huolta.

Liedon kunnan yhteistyö elinkeinoelämän ja paikallisten yrittäjien kanssa on ollut pitkään aktiivista ja tuloksekasta. Kunta on omalta osaltaan huolehtinut yrittäjien ja yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta tarkalla korvalla palautetta kuunnellen ja tulevia tarpeita ennakoiden. Kunnan aktiivinen elinkeinopolitiikka on tuottanut tulosta ja niinpä kuluvankin vuoden aikana Lietoon on sijoittumassa merkittäviä työnantajia, jotka toimipaikkaa hakiessaan ovat löytäneet Liedon vahvuudet: päätöksenteon johdonmukaisuuden, ennakoitavuuden ja ketteryyden, erinomaisen logistisen sijainnin sekä hyvän seudullisen työvoiman saatavuuden.

Liedon kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemia lakisääteisiä palveluja hyvin monilla eri tavoilla. Yhä suurempi osa näistä palveluista tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tämä koko Turun seutukunnan kuntien välinen yhteistyö on kehittynyt vuosien varrella tuloksekkaaksi ja jouhevaksi, olipa sitten kyse lasten ja nuorten koulutuksesta, kuntalaisten terveyspalveluista, joukkoliikenteestä tai vaikka seudullisesta maankäytön suunnittelusta.

Rakenneuudistuksista

Seudulla varsin hyvin toimiva yhteistyö kaipaa kuitenkin kehittyäkseen myös kansallista lainsäädäntöön perustuvaa raamitusta. Paljon julkisessa keskustelussa esillä ollut SOTE -uudistus etenee kuntien kannalta tuskastuttavan hitaasti. Toisaalta asia on niin merkittävä, että sen kuntoon saattaminen ensimmäisellä yrityksellä olisi toivottavaa; toisaalta esillä olleet mallit eivät mielestäni vielä sellaisenaan tarjoa eväitä hyvään kokonaisratkaisuun.

Epävarmuudentilassa kovin pitkään eläminen alkaa kuitenkin jo nyt haitata kuntien omaa työtä tuottavuuden parantamiseksi ja erityisesti SOTE-sektorilla tarpeellisen yhteistyön kehittämiseksi. Tällä toimintaympäristön puitteiden määrittelyllä on kiire, sillä sosiaali- ja terveysmenojen osuus muodostaa useimpien kuntien kokonaismenoista reilusti yli puolet. SOTE -uudistuksella on myös erittäin merkittävä rooli pohdittaessa toista suurta kansallista hanketta – kuntarakenneuudistusta.

Liedon kunta on mukana Turun seudun suuressa kuntarakenneselvityksessä yhdessä 16 muun kunnan kanssa. Selvitystyötä tehdään isolla organisaatiolla, jonka tehtävä vaikuttaa ennalta asetettuun aikaraamiin nähden lähes mahdottomalta. Laadukkaan ja kritiikkiä kestävän tiedon hakemiseen ja tuottamiseen kuluu runsaasti aikaa ja tuon tiedon laadukkaaseen analysointiin ja perusteltujen johtopäätösten tekemiseen vielä enemmän.

Kuntien luottamushenkilöiden välinen keskustelu jää tällä aikataululla väkisinkin kovin pinnalliseksi - eikä tuota aikaa näin ollen ole riittävästi kunnille mieluisten ja tarkoituksenmukaisten kuntakumppanuuksien rakentamiselle. Valtiovarainministeriö on asettanut tehtävään kolme selvitysmiestä, joiden tulisi saada mittava selvitystyö esityksineen valmiiksi jo kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Liedon osalta selvitystyön haastavuutta lisää Valtionvarainministeriön asettama vaatimus erityisen selvityksen tekemiseksi Liedon ja Tarvasjoen mahdollisesta liitoksesta. Tällä selvitystyöllä aikaraja päättyy siten, että molempien kuntien valtuustojen tulee tehdä päätöksensä liittymissopimuksesta ennen kuluvan vuoden huhtikuun loppua. Kiirettä pitää sekä selvitysmiehillä, kunnan virkamiehillä että kuntapäättäjilläkin.

Kaiken tämän uudistamisen ytimessä tulisi kuitenkin aina olla kuntalaisen hyvinvoinnin edellytysten tukeminen, lakisääteisten hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelujen turvaaminen sekä seudun elinvoimaisuuden parantaminen. Mielestäni Liedon kunnalla on nyt ja tulevaisuudessa erinomaiset edellytykset huolehtia kaikista näistä edellä mainituista lähidemokratiaan tukeutuvana, itsenäisenä ja aktiivisesti yhteistyötä tekevänä menestyvään Turun seutukuntaan kuuluvana kuntana.

Kuntataloudesta

Kunnille on annettu yli 500 lakisääteistä tehtävää, joiden rahoituksen perusteista on asetettu perustuslaissa sekä sovittu valtion ja kuntien välisillä sopimuksilla. Valtio on kuitenkin järjestelmällisesti aliarvioinut kunnille annettujen uusien tehtävien kustannuksia, eikä tämä yhteinen palvelujen rahoitusperiaate ole taannut kunnille niille kuuluvaa rahoitusosuutta. Houkutus palvelujen laadun parantamiseen ja uusien tehtävien antamiseen on usein niin voimakas, että rahoitustarve on haluttu aliarvioida myönteisen päätöksen saavuttamiseksi. Kuntien valtionosuuksiin liittyvät leikkaukset tulisi nyt ensisijaisesti perustaa lakisääteisten tehtävien vähentämiseen eikä ajatukseen kunnan oman tulorahoituksen kasvattamisesta.

Kuten kaikki tiedämme, keinot kuntien tulorahoituksen kartuttamiseen liittyvät verojen ja taksojen korottamisiin. Näihin toimenpiteisiin turvautumalla jälleen leikattaisiin asukkaiden käytettävissä olevia tuloja ja siten myös yksityistä kulutusta ja vähennettäisiin elintärkeää elinkeinoelämää pyörittävää toimeliaisuutta.

Pitkään jatkunut keskustelu julkisen sektorin leikkauksista ja säästämistarpeesta alkaa vähitellen tarttua myös niihin ihmisiin, joiden tulevaisuus on kaikesta huolimatta varsin hyvin turvattua. Vähenevän kulutuksen ja erityisesti työllistävien lähipalvelujen kysynnän vähenemisen hinta tulee kaikkien maksettavaksi palveluverkon harvenemisena, verotulojen laskuna ja työttömyyden nousuna.

Jokainen meistä palkkaa saavista, hyvästä eläketurvasta nauttivista tai sitten menestyvistä yrittäjistä voi rintaa röyhistäen tehdä isänmaallisia tekoja kuukausittain käyttämällä tuttuja luotettavia lähiseudun palveluja. Tilatessamme keittiöremonttia paikalliselta yrittäjältä, käydessämme kampaajalla tai parturissa (tätä en kyllä itse voi luvata), hoidattamalla itseämme vaikka jalkahoidossa tai kahvittelemalla paikallisessa kuppilassa, jaamme samalla hyvää muille ja ylläpidämme seudun ja oman kuntamme palveluja.

Kuntajohtamisesta

Ruotsalainen jääkiekkovalmentaja Curt ”Curre” Lindström toi mukanaan 90-luvun alussa Suomeen teesin ”lite bättre”, jolla hän tarkoitti, että kun jokainen tekee työtä joukkueen eteen vähän paremmin, pelaa koko joukkue paremmin. Itse näen kunnanjohtajan tehtävässä paljonkin yhtäläisyyksiä joukkuevalmentajan tehtävään. Johtajan ja valmentajan keskeisenä tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan oman joukkueensa työntekijöiden korkeasta motivaatiosta – halusta tehdä asioita aina ”vähän paremmin”. Hyvä johtaja ylläpitää kulttuuria, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kokea onnistumista, arvostusta ja oman työnsä omistajuutta. Tällainen kunta on erinomainen myös työnantajana.

Henkilöstöjohtamisen lisäksi kunnanjohtajan yhtenä keskeisenä tehtävänä on johtaa kunnan toimintojen jatkuvaa tuottavuuden parantamista yhteistyössä luottamushenkilöiden ja oman johtoryhmänsä kanssa. Jatkuvasti kasvavana kuntana Liedolla on hyvät edellytykset tuottaa palveluja entistäkin tehokkaammin ilman mittavia henkilöstövähennyksiä tai dramaattisia palvelujen supistuksia.

Laajasti omaksuttu kustannustietoisuus, nykyisten toimintatapojen ajoittainen kyseenalaistaminen, uusien aloitteiden innovointi ja jatkuva oppimisen halu ovat hyvän ja menestyvän organisaation tunnusmerkkejä. Näiden asioiden edistämiseen minäkin olen sitoutunut.

Luottamuksesta kiittäen ja aikaista kesää odotellen,

Esko

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys