Opiskelu on mukavaa

2.9.2015 klo 11.04 

Palasin kuukausi sitten kahden vuoden opintovapaan jälkeen Lietoon hallintojohtajan pestiin.  Opiskelu Vaasan yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi innosti ja virkisti.  Sain todistettua etenkin itselleni, mutta myös muille, että varttuneemmallakin iällä oppii.

Pääaineeni oli julkisoikeus ja siihen liittyvät opintokokonaisuudet.  Erityisesti pidin osioista, joissa pääsi itse osallistumaan.  Oikeustapausanalyysikurssilla saimme valita oikeustapauksia, joita selostimme ja analysoimme.  Valitsin tapauksen, joka koski korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyä valitusta, jossa asiakas oli vaatinut, että hänen hoitonsa myönnetään laitoshoitona.   Asiakasmaksu oli noussut, kun hän oli siirtynyt laitoksesta asumispalveluun. Avo- ja laitoshoidon erot ovat käytännössä olemattomat, asukkaat/potilaat eivät kuntoisuutensa perusteella eroa juuri lainkaan.   Sen sijaan maksuperusteet eroavat ja asiakkaalle voi tulla kalliimmaksi hoito asumispalveluyksikössä kuin laitoksessa.  Tämä lainsäädännössä oleva epäkohta on ongelmallinen yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

Oikeussosiologia on mielenkiintoinen tieteenala, jossa oikeutta tutkitaan yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.  Meillä oli harjoitus, jossa valmistelimme lakia.  Ryhmämme valitsi laiksi päihdeäitien pakkohoitolain, josta on eduskunnassa tehty useita aloitteita.  Tämä lakialoite ei ole edennyt lain tasolle ja ymmärrän hyvin miksi.  Raskaana olevan naisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen tarvitaan erittäin hyvät perusteet eikä sikiöllä ole perustuslain mukaista suojaa.  Perusoikeudet saadaan vasta syntymässä.  Tämä lakialoite on saanut paljon vastustajia ja paljon kannattajia.  Luennoitsijana toiminut oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija kommentoi ”lainvalmisteluryhmämme” toimintaa asiantuntevaksi. Aihe kiinnosti minua niin paljon, että tein perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän laajemman kirjoitelmankin aiheesta.

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen perus- ja ihmisoikeudet ovat saaneet tärkeän jalansijan kaikissa lakihankkeissa.  Lakia tulee tulkita perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti.  Ymmärsin, että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta on jopa aiheuttanut kiistoja esimerkiksi talous- ja esineoikeuden puolella, kun perusoikeusmyönteinen tulkinta on hämärtänyt lain tarkoitusta ja saanut jopa koomisia piirteitä.

Oikeustiede ja systematiikka kurssilla jokainen sai valita jonkun laissa olevan periaatteen ja analysoida sen merkitystä laissa.  Valitsin yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteen.  Hankintalaissa syrjimättömyyden periaate on keskeinen.  Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava syrjimättömästi hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa.  Syrjimättömyyden vaatimus on ilmaistu useissa laeissa kuten perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, hallintolaissa, tasa-arvolaissa, työsopimuslaissa sekä viranhaltijalaissa.

Eurooppaoikeus on erittäin kiinnostava oikeuden ala.   Kansallisen oikeuden ja EU oikeuden suhteen ymmärtäminen ei ole ihan yksikertainen asia.  Kansallista oikeutta on tulkittava EU oikeus myönteisesti.  Kansallisesti emme saakaan päättää asioista, vaan EU vaikuttaa yhä enemmän suomalaisten elämään.  Euroopan unioniin kuulumisesta ollaan montaa mieltä.  Mitä enemmän asiasta luin, sitä vakuuttuneemmaksi kuitenkin tulin hyödyistä, jotka liittyvät kuulumisesta Euroopan unioniin.

Luin myös sosiaalioikeutta ja sosiaalitaloutta sekä osallistuin sosiaali- ja terveyshallintotieteen hyvinvointijohtamisen kurssille.  Hyvinvointijohtamisen kurssilla näyttelimme mm. ryhmissä työyhteisön konfliktitilanteita ja toiset kommentoivat näitä ”pienoisnäytelmiä”.  Kun ryhmässä oli kymmenen toisilleen ennestään tuntematonta ihmistä, ei näytelmän organisointi ollut ihan helppoa.  Kirjoitin yhden lauantain aikana käsikirjoituksen ja jaoin roolit osallistujille.  Hyvinhän se meni.

Gradun tein hankintamenettelyn keskeyttämisestä.  Hankintamenettely joudutaan keskeyttämään useimmiten epäselvän tarjouspyynnön takia.  Keskeyttäminen olisi ainakin osittain vältettävissä huolellisemmalla hankintojen suunnittelulla sekä ennen tarjouskilpailua tapahtuvalla markkinoiden kartoittamisella  ja hankintaosaamista kehittämällä.  Kaikilta osin hankinnan keskeyttämisiä ei voitane jatkossakaan välttää, koska tilanteet saattavat muuttua hankintaprosessin aikana.

Hannele Engsbo
Toimialajohtaja, hallintopalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys